Föreläsningar

Arvid Axland föreläser på Pool Experience Learning – kurser och föreläsningar för dig som vill lära dig mer om hur upplevelser kan driva dina affärer framåt! Inlärningstillfället är givetvis en upplevelse i sig.
Häng med så får du se!

Experience+design+topbild.jpeg

Vad är Pool Experience Learning?

Människors syn på vad som är viktigt i relationen till företag och konsumtion håller på att förändras i grunden. Vi jagar inte bara prylar, kickar och statussymboler utan söker efter meningsfulla upplevelser och goda berättelser som vi kan föra vidare. I den förändringen ligger en guldgruva för dem som lyckas se på sig själva som en meningsfull upplevelse för kunden, genom kommunikation, erbjudande och beteende. 

Pool Experience Learning-kurser och seminarier blandar teori, inspiration och praktik på ett sätt som gör det enkelt för dig att implementera upplevelsedesign in i ditt företag, och därmed öka företagets värde. Lär dig grunderna om upplevelseorienterad affärsutveckling och kommunikation eller bli en bättre kommunikatör genom att få kläm på upplevelsedesign. Kurserna är givande både för dig som är ledare på företaget eller om du ansvarar för kommunikationen.

bokuppslag3.jpeg

Filosofin som föreläsningar och kurser bygger på finns nedskriven i boken Jakten på känslan – Konsten att skapa meningsfulla upplevelser. Det är en inspirerande handbok i upplevelsedesign som blandar teori och praktiska exempel på ett lättsmält sätt. Du får mängder av aha-upplevelser och metoder att snabbt kunna etablera ett nytt sätt att bemöta dina kunder och medarbetare. Alla som går en kurs eller bokar föreläsning med Arvid får boken till specialpris.

Arvid är en mycket uppskattad föreläsare, trendspanare och visionär. Han är även en av grundarna till upplevelse- och reklambyrån Pool. Hans expertis är inom strategisk varumärkesutveckling, där han hjälper företag att öka ditt värde genom upplevelseorienterad marknadskommunikation. Arvid är dessutom en motsägelsefull kombination av lugn och framåtanda – det märks när han konstant upptäcker nya perspektiv och möjligheter, men aldrig agerar utan att verkligen känna efter.


Kommande föreläsningar och kurser

En stark upplevelse gör ditt företag till vinnare
När produkter, tjänster och branscher blir alltmer likriktade behövs något annat än USPar. Lär hur ditt företag kan öka ditt företags värde genom att bli bättre på att skapa starka och meningsfulla kundupplevelser, genom budskap, aktiviteter och handlingar. 

Dämpa din digitala ångest
Lär dig fokusera på varför ni finns till för kunderna och vilka värden ni vill bygga i varumärket/kunderbjudandet – Guide till digital innovation, tjänsteutveckling, och kanalval.

Spelregler för framgångsrika varumärken 2017
Människans syn på vad som är viktigt i relationen till företag förändras nu i grunden. Vad krävs för att attrahera framtidens konsument och medarbetare? Lär dig de tio viktigaste spelreglerna.

Hur förstärker man kundupplevelsen i en digitaliserad värld?
Antalet fysiska kontaktytor minskar och många företag träffar aldrig sina kunder fysiskt. Hur ska digitaliserade branscher bygga starka kundupplevelser och mervärden.

Allt kommunicerar – Mer makt åt marknadsavdelningen (specifikt för marknadschefer)
Allt ett företag gör och säger påverkar kundupplevelsen. Därför finns en central roll att ta för en strategisk marknadsförare som förstår betydelsen av meningsfulla upplevelser och hur man jobbar internt för att skapa dessa. Få del av modern forskning, metoder och bevis för att argumentera och genomföra förändring.

Nå igenom bruset med mindre resurser (specifikt för marknadschefer)
Kravet på vad en marknadsförare ska behärska och hinna få gjort har ökat kraftigt samtidigt som intresset för reklam hos konsumenten sjunkit i samma tempo. Lär dig knepen för hur du gör marknadskommunikationen till en upplevelse i sig och når igenom konsumenternas reklamspärrar.

Digitala trender från öster (separat föreläsning)
Föreläsningen baseras på ny trendspaning i Seoul – en av världens hetaste platser inom digitalisering och experience design. Få ett försprång genom att lära dig vad som händer just nu och få insikter om hur de digitala trenderna och praktiska lösningarna kommer att påverka din bransch och din kundupplevelse.